15 mar
2019

Projekt zaostrzenia przepisów przeciwpożarowych uderza w przetwórców

Konfederacja Lewiatan we współpracy z Polskim Związkim Przetwórców Tworzyw Sztucznych zwróciła się do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w sparwie projektu rozporządzenie dotyczącego warunków przeciwpozarowych dla składowania odpadów palnych. Przetwórcy wykorzystujący odpady  z zewnątrz do produkcji gotowych wyrobów bedą dotknięci obostrzeniami. Dodatkowe wymogi dotyczące maksymalnej wielkości oddzielnych obszarów magazynowania ( maksymalnie 400 m2) wraz z wymogami w sprawie szerokosci dróg przeciwpożarowych (minimum 7 metrów z zachowaną 5 metrową odległoscią odpadów od drogi ) mogą poważnie zredukować miejsce w magazynach przedsiębiorców. Szacuje się, że te dodatkowe  wymogi ograniczą obecną  powierzchnię  o około polowę. Także te obostrzenia mialy być odpowiedzią administracji na nasilajace się zjwiska pożarów odpadów. Jednakże po raz kolejny przedstwiciele przetwórców przypominają, że nabywają odpady po dość wysokich cenach, wiąc w ich interesie jest troska o zabezpieczenie magazynów przed utratą zasobów. Obecnie ministerstwo nie podjęło się jescze  prac związanych z projektem rozporzadzenia załączonym do ustawy o odpadach z 2018 roku. PZPTS będzie śledził prace w tym zakresie, aby ponownie podczas konsultacji publicznych przedstawić swoje stanowisko ministerstwu  w procesie legislacyjnym. W załączeniu pismo z  1 marca w tej sprawie.