26 lut
2019

Czy recykling odpadów opakowaniowych może być opłacalny dla MŚP? - warsztaty

PL banner warsztatów.jpgWarsztaty, współorganizowane przez Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych we współpracy z Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, stanowią forum dyskusji na temat poprawy ogólnej efektywności gospodarowania zasobami w recyklingu odpadów opakowaniowych, aby stała się ona  opłacalna dla MŚP z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych polityk i tendencji UE, aspektów prawnych, ekonomicznych i technicznych oraz dobrych praktyk. Warsztaty zorganizowane są jako lokalne wydarzenie w ramach inicjatywy unijnej „EU Industry Days” 2019.
Warsztaty prowadzone będą w językach polskim i angielskim.
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.
Program do pobrania ponizej.
Strona internetowa, na której znajduje się opis wydarzenia oraz link do rejestracji:
https://ietu.pl/warsztaty-erek-26-marca-2019/