03 lip
2018

Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

30 maja Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy ograniczajacej stosowanie niektrórych produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Komisja skoncentrowała sie na odpadach tworzyw sztucznych, które najczęściej znajdowane są na plażach UE. Ciekawe, czy zaśmiecający ( jeżeli ograniczenia dojdą do skutku) będą pozostawiali na plażach  inne odpady zmieniając tylko ich strukturę, czy też nagle zmienią się w dbających o środowisko i odpowiedzialnych. Wydaje się jednak , że kluczem do czystego środowiska pozostają nadal konsumenci i ich zachowania. Komisja proponuje także zmiany legislacyjne dotyczace narzędzi połowowych z tworzyw sztucznych, które stanowią 27 % odpadów zmajdowanych na plażach. Ponadto proponuje zmiany w legislacji , które w obecnym kształcie nie zachęcają obsługi statków do zwrotu odpadów w porcie, a w przypadku próby dostarczenia odpadów napotkanych w akwenach obciąża dodatkowymi opłatami.                                                                                                                                             Polski Zwiazek Przetwórców Tworzyw Sztucznych popiera działania UE prowadzące do ograniczenia zaśmiecania i wzrostu poziomów recyklingu na drodze do pospodarki obiegu zamknietego. Jednakże PZPTS  ma wątpliwości dotyczące spójności propozycji z dotychczasową komunikacją KE oraz ogłoszoną Strategią  dla Tworzyw Sztucznych, uznawaną za akt podstawowy do dalszych działań w tym zakresie. W drodze do GOZ,  zamiast koncentrować się na restrykcjach w stosunku do „medialnych” produktów z tworzyw sztucznych, jakimi są niewątpliwie przedmioty jednorazowego użytku, KE powinna dołożyć dziś wszelkich starań w celu wdrożenia jednolitego systemu atestowania produktów wprowadzanych na rynek pod kątem ich „zawracalności” w gospodarczym obiegu zamkniętym - np. karta bezpieczeństwa produktu powinna zawierać szczegółową informację o sposobie recyklingu i podmiocie odpowiedzialnym za ten proces.  W aspekcie ogólnym restrykcje używania określonych produktów nie spowodują zrównoważonej konsumpcji, a mogą wpłynąć na pojawienie się odpadów o znacznie większym śladzie środowiskowym. Natomiast działania zapisane w Strategii dla Tworzyw Sztucznych są zgodne z ideą zrównoważonej konsumpcji i produkcji.                                     Tylko około  1% odpadów tworzyw sztucznych, które trafiają do oceanów pochodzi z Unii Europejskiej, dlatego międzynarodowe akcje w celu ochrony przed zaśmiecaniem akwenów wodnych powinny być absolutnym priorytetem UE i mogłyby być bardziej efektywne niż  nakazowe schematy ograniczeń wraz rozszerzoną nadmiernie odpowiedzialnością producenta, które w efekcie mogą znacznie osłabić pozycję konkurencyjną przedsiębiorców UE.