29 maj
2018

Spotkanie Branży Tworzyw Sztucznych 2018

W Centrum Kongresowym Targów Kielce po raz kolejny odbyło się doroczne spotkanie branży tworzyw sztucznych przed Targami Plastpol, 21 maja. Spotkanie otworzyył Prezes Targów, Andrzej Mochoń. W tym roku tematem przewodnim konferencji była ogłoszona na początku roku  przez Komisję Europejską Strategia dla tworzyw sztucznych jak również planowana dyrektywa dotycząca artykułów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw. Planowane w tym zakresie zmiany w odniesieniu do elementów Gospodarki o Obiegu Zamkniętym będą miały istotny wpływ na branżę tworzyw sztucznych w Polsce i Europie.

        Plastpol - konferencja 55a.jpg Prezesi obu stowarzyszeń, organizatorów, Polskiego Zwiazku Tworzyw Sztucznych,Tadeusz Nowicki oraz Fundacji PlasticsEurope Polska, Jaap Rabou, predstawili stan  branży tworzyw sztucznych w Polsce. Jednakże silny wzrost zapotrzebowania przetwórców na polimery w 2017 roku ( ok. 7%) jak równieź wzrost produkcji sprzedanej ( ok.10 %) moze napotkać w kolejnych latach na czynniki hamujące. Wskazywał na nie doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, Jeremi Mordasewicz. Dotyczą one przede wszystkim prognozowanych zwiększających się obciążeń fiskalnych przedsiębiorstw, a także niepewności regulacyjnej, które negatywnie oddziałują na dynamikę inwestycji. Dynamika inwestycji w 2017 spadła o połowę w porównaniu z rokiem poprzednim. Dodatkowym czynnikiem hamującym mogą stać się także nowe regulacje UE. Na ten temat podjęto dyskusję w przygotowanych dwóch panelach dyskusyjnych. W pierwszym panelu, poprzedzonmym krótkimi prezentacjami, przedstawiciele oragnizacji branżowych próbowali odpowiedzieć na pytanie jakie szanse i zagrożenia niosą obecne i planowane regulacje UE w zakresie tworzyw szttucznych. W kolejnym panelu, w którym uczestniczyli przedstawiciele przedsiebiorstw: przetwórców, producentów i recyklerów w Polsce, uczestnicy prezentowali opinie na temat bezposredniego wpłwu regulacji na przedsiebiorstrwa. Wskazywali na emosjonale podejście do tworzyw, które często nie dostrzega korzyści płynących z ich użytkowania. Nie zabrakło także głosu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz prezentacji na temat  organizacji sytemu ograniczenia strat surowca ( tzw.granulek), który bez odpowiedniego nadzoru może przedostać się do środowiska, zwłaszcza wodnego.

 Plastpol - konferencja 5.JPG  Plastpol - konferencja 21.JPG

Plastpol - konferencja 41.JPG