21 wrz
2017

Torebki foliowe - senat odrzucił nasze poprawki

21 września obyło się wspólne  posiedzenie w senacie  Komisji Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie  projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki  nr 594). Zgłoszone poprawki z inicjatywy naszej organizacji zostały odrzucone. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych domagał się przywrócenia zapisów projektu ustawy w wersji opracowanej przez Ministerstwo Środowiska tzn. utrzymania terminu wprowadzenia opłaty recyklingowej z dniem 1 stycznia 2019 oraz zapisu o przekazywaniu środków pozyskanych z opłaty na konto NFOŚ. Dodatkowo zgłoszono wniosek o zmianę maksymalnej stawki opłaty recyklingowej z 1 zł na 20 gr. Zgłoszone poprawki zostały odrzucone w głosowaniu komisji. W wyniku tego  został podtrzymany zapis treści przegłosowany przez sejm. Przedstwicel Ministerstwa Środowiska zapewniał, że opłata recyklingowa zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Środowiska będzie wynosiła 20 gr. jednakże może ulec podwyższeniu w sytuacji gdy jej wprowazenie nie będzie gwarantować obniżenia zużycia torebek do poziomu wymaganego przez dyrektywę UE t.j. do 90 szt/ osobę w terminie do końca 2019 roku. Według szacunków PZPTS rząd może być poważnie niezadowolony z poziomu wpływów do budżetu pochodzących z opłaty. Przewidywana kowta 1,4 mld zł wpłwów w pierwszym roku obowiązywania ustawy, według szacumków PZPTS, będzie wielokrotnie niższa. Wynika to z  dużego przeszacowania zużycia torebek w Polsce oraz nie zakłada drastycznego ograniczenia zakupu w sklepach detalicznych. W innych krajach UE opłaty znacznie niższe w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia spowodowały redukcję zużycia nawet o 90 %.