31 sie
2017

Torebki foliowe - opłata recyklingowa 20 gr./szt

Przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw trafił w sierpniu pod obrady Rady Ministrów. Projekt Rozporządzenia Miinistra Środowiska dotyczący wprowadzenia opłaty recyklingowej w wyskości 20 gr./szt. na lekkie torebki foliowe czyli tzw. torebki przykasowe o grubości do 50 mikronów zgodnie z wcześniejszymi planami zawierał datę wprowadzenia od 1 stycznia 2019. Jednakże ostateczna wersja  projektu (druk sejmowy nr 1730) skierowana do Sejmu zawierała datę o rok wcześniejszą tzn. 1 stycznia 2018. Zarówno PZPTS , PlasticsEurope jak i Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji POHiD były zaskoczone przyspieszeniem terminu i odniosły się do tego krytycznie. Niesety przedsiębiorcy w wyniku tej zmiany mogą poważnie ucierpieć. PZPTS wskazywał, że przetwórcy tworzyw sztucznych muszą mieć niezbędny czas na przemodelowanie produkcji i opracowanie strategii rozwoju nowych wyrobów w miejsce kurczącego się popytu na torebki. Poza tym powiinni mieć czas na wykorzystanie materiałów i surowców przeznaczonch do produkcji tego typu torebek (farby do druku, granulat, wypełniacze kredowe). Także handel detaliczny w wyniku wprowadzenia opłaty recyklingowej potrzebuje czasu na dokonanie zmian w ewidencji . Projekt będzie rozpatrywać podkomisja sejmowa powołana w tym celu. Nasza organizacja przesłała do podkomisji negatywną opinię w kwestii przyspieszenia terminu wskazując mogące z tego tytułu wyniknąć nie tylko straty dla przedsiębiorców, ale także wzrost bezrobocia oraz straty wpływów do budżetu. Projekt wraz opinią podkomisji , której posiedzenie wyznaczono na 11 września będzie prawdopodobnie przedmiotem obrad Sejmu w dniu 12 września.  Torebki foliowe o grubosci poniżej 15 mikronów służące do ochrony i pakowania żywności luzem są wyłączone z regulacji zgodnie z dyrektywą UE.