25 kwi
2017

Strategia dla tworzyw sztucznych w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym

Strategia dla tworzyw sztucznych w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym

W dniu 26 stycznia Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwany harmonogram działań w sprawie Strategii dla Tworzyw. Dokument, który stanowi część pakietu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (Circular Economy), przedstawia kluczowe problemy dotyczące tworzyw sztucznych wzdłuż ich całego łańcucha wartości. Uwzględnia on cały cykl życia surowców i toruje drogę do uchwalenia do końca roku, przez Komisję, rzeczywistej strategii UE. Organizacja Europejskich Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) stwierdza, że powstały plan tworzy szeroką perspektywę, uwzględniającą najnowsze technologie i role jaki odgrywają zarówno konsumenci jak i przemysł. EuPC potwierdza niski poziom rzeczywistego recyklingu i możliwości szerszego, ponownego wykorzystania tworzyw sztucznych. Z zadowoleniem przyjmuje wezwanie do określenia jaśniejszych zasad zrównoważonego rozwoju i standardów dotyczących biodegradacji i oxo-degradacji tworzyw, które maja pozwolić uniknąć przedostawaniu się cząstek tworzyw sztucznych do środowiska oraz zmniejszyć zanieczyszczenie bieżących strumieni odpadów tworzyw sztucznych w Europie.

Tworzywa to uniwersalny materiał znajdujący zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Dyrektor Zarządzający EuPC Alexandre Dangis komentuje ogłoszenie harmonogramu: "Nadszedł czas dla wszystkich zainteresowanych na dyskusję i szukanie rozwiązań. Europejscy prawodawcy powinni rozwijać potencjał przemysłu tworzyw sztucznych w Europie i w tym samym czasie realizować zasady prawdziwie zamkniętego obiegu gospodarki tworzywami sztucznymi. Czekamy na możliwość angażowania się w kolejne debaty. Chcemy zapewnić odpowiednie prawo i zasady, szczególnie w czasach, gdy inne regiony świata zdają się zapominać o ekologicznych priorytetach naszej planety ". Przez cały rok 2017, EuPC będzie ściśle współpracować z DG Środowidska i DG Wzrostu oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami, a także śledzić inicjatywy regulacyjne mające na celu ulepszenie założeń Strategii.