16 mar
2017

Oddaj swój głos na najlepszego producenta polimerów w Europie !

PCE.jpg

Oddaj swój głos na  najlepszego producenta polimerów w Europie 2017

Nie przegap tej szansy i zagłosuj na swoich najlepszych dostawców polimerów na rok 2017. Sojusz dla Polimerów w Europie już uruchomił głosowanie.

Wszyscy użytkownicy polimerów w Europie mogą uzyskać dostęp do badania satysfakcji klientów online - bezpłatnie, w ścisłej tajemnicy - i ocenić serwis ich dostawców od połowy ubiegłego roku do chwili obecnej. Narzędzie do głosowania jest otwarte na okres trzech miesięcy do dnia 15 maja 2017  tutaj: http://www.polymercomplyeurope.eu/content/best-polymer-producers-awards-europe~~HEAD=pobj.

"Bazując na sukcesie naszego pierwszego głosowania na  najlepszych producentów polimerów  w zeszłym roku, teraz oczekujemy, że  jeszcze więcej europejskich przetwórców polimerów zarejestruje się i weźmie  udział w ocenie rankingu" mówi Ron Marsh, prezes Sojuszu dla Polimerów w Europie , "Powodem jest to, że te nagrody jasno przedstawiają ogromną szansę dla przywrócenia konstruktywnego dialogu i dobrej komunikacji między dostawcami i użytkownikami polimerów w Europie."

Narzędzie oceny jest łatwe do zrozumienia, bardzo przyjazne dla użytkownika i dostępne  w kilku językach (także w języku polskim), aby można było dotrzeć do  jak największej liczby przetwórców polimerów w Europie. Sprawdź sam !

Jeśli nie masz jeszcze konta na Polymer for Europe Alliance, możesz zarejestrować się za darmo tutaj: http://www.polymercomplyeurope.eu/node/210/register   i uzyskać wyłączny dostęp do narzędzia oceny.

Jak działa głosowanie na nagrodę ?

Po uzyskaniu dostępu do narzędzia oceny można wybrać swoich dwóch najlepszych dostawców w każdym z 8 różnych kategorii  polimerów HDPE, LDPE, LLDPE, PC, PET, PP, PS i PVC. Wybranego dostawcę oceniamy w pięciu kryteriach: niezawodność dostaw, jakość polimeru, zgodność z przepisami, jakość komunikacji, innowacyjność.

Na podstawie średniej z ocen przychodzących, najlepsi europejscy dostawcy polimerów otrzymają nagrody w poszczególnych typach polimerów. Ponadto 9-te wyróżnienie główne, obejmujące wszystkie rodzaje polimerów  zostanie przyznane dla najbardziej wiarygodnego dostawcy.

Ceremonia wręczenia nagród podczas EuPC Gala Dinner

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni wyłącznie podczas ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się podczas uroczystej kolacji z EuPC (Europejskie Przetwórców Tworzyw Sztucznych) dorocznym spotkaniu w Madrycie w dniu 1 czerwca 2017 r.

O Sojuszu dla Polimerów w Europie

Sojusz został zainicjowany przez Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) podczas Zgromadzenia Ogólnego w maju 2015. Jest to platforma online zawierająca  informacje poufne, otwarta dla wszystkich przetwórców zaangażowanych w konkurencyjne przetwarzanie polimerów. Jej celem jest dostarczenie publicznych informacji  opartych na faktach dotyczących sytuacji w zakresie dostaw polimerów w Europie i ponowne nawiązanie konstruktywnego dialogu z bazą dostaw. W 2016 roku Sojusz zainicjował również Nagrody dla Najlepszych  Producentów Polimerów w Europie, które będą  obecnie organizowane corocznie. W tym ogólnoeuropejskim badaniu satysfakcji klientów wszyscy użytkownicy polimerów w Europie mogą oceniać swoich najlepszych dostawców roku.

Aby uzyskać więcej informacji: http://www.polymercomplyeurope.eu/pce-services/polymers-europe-alliance lub skontaktuj się z biurem PZPTS ofice@tworzywa.org.pl