04 sty
2017

Wpływ torebek biodgradowlnych i oxodegradowalnych na recykling mechaniczny

Wpływ torebek biodgradowlnych i oxodegradowalnych na recykling mechaniczny

Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców (EuPC) zleciło niezależnemu instytutowi badawczemu TCKT - Transfercenter für Kunststofftechnik GmbH w Austrii zbadanie wpływu torebek foliowych zawierających dodatki bio i oxodegardowlane. Badania wykazały, że wytłaczanie folii metodą rozdmuchu z surowca zawierającego więcej niż 5 % materiału z wymienionymi dodatkami napotkało na trudności (niestabilny rękaw oraz niestabilne płynięcie podczas procesu ekstruzjii). Fluktuacja parametrów podczas procesu recyklingu oraz w trakcie wytłaczania moze być także spowodowana niejednordnoscią materiału wsadowego. Efekt wizualny oraz właściwości mechaniczne ulegały pogorszeniu już od poziomu 2 %.   W efekcie można podsumować, że nie mniej niż 2 % materiałów oxo, czy biodegradowlnych w recyklingu obniża  jakość recyklatu użytego  w produkcji nowej folii PE. Poniżej prezentujemy pełny raport z badań.