19 gru
2016

Czy tylko torebki foliowe powinny być objęte obowiązkową opłatą ?

Czy tylko torebki foliowe powinny być objęte obowiązkową opłatą ?

Obowiązkowe opłaty za torebki foliowe w punktach detalicznych zgodnie z dyrektywą 2015/720 UE objęły wszystkie kraje członkowskie. Celem jest ograniczenie zużycia do ilości 40 szt. tzw. lekkich torebek foliowych na osobę w perspektywie najbliższych 10 lat. Holenderska agencja CE Delft, badająca wpływ na środowisko naturalne różnych czynników, wykonała raport na temat zasadności wprowadzenia takiego obowiązku także na torebki wykonane z innych materiałów. W wyniku wprowadzonych regulacji zużycie torebek foliowych spadnie do około 60 %. Analiza państwowej holenderskiej agencji TNO, dotycząca pełnego cyklu życia torebek wykonanych z różnych materiałółw, wskazuje, że  negatywny wpływ na środowisko torebek papierowych, bawełnianych i jutowych jest wielokrotnie wyższy niż torebek foliowych. Wobec tego szacowane zastąpienie torebek foliowych torebkami z innych materiałów w granicach 10 do 25 % nie jest nieistotne. W konluzji autorzy piszą : " Nawet jeśli stosunkowo niewielka frakcja (10 do 38 %) plastikowych torebek zostanie zastąpiona przez torebki papierowe, efekt ograniczenia zużycia torebek foliowych będzie całkowicie zniweczony. Jeśli zakaz bezpłatnej dystrybucji byłby rozszerzony na torebki papierowe i tekstylne, zysk dla środowiska byłby znacznie większy. Dlatego wydaje się bardziej logiczne i sprawiedliwe,  aby rozszerzyć zakaz bezpłatnej dystrybucji na torebki wykonane z dowolnego materiału."