27 kwi
2016

Projekt zmian dyrektyw odpadowych UE - stanowisko Związku

Projekt zmian dyrektyw odpadowych UE - stanowisko Związku

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych pozytywnie ocenia proponowane przez UE zmiany, idące w kierunku podwyższenia poziomów selekcji i odzysku odpadów komunalnych, w trosce o zmniejszenie ich wpływu na środowisko naturalne. PZPTS jest żywotnie zainteresowany poprawą poziomów selekcji i recyklingu odpadów komunalnych w tym przede wszystkim odpadów tworzyw sztucznych. Niekontrolowane odpady, trafiając do środowiska negatywnie wpływają na wizerunek branży, ale również nie dają możliwości ich wykorzystania w produkcji. Poziom podaży surowców z odzysku może pozytywnie wpłynąć na ogólny poziom cen surowców niezbędnych dla przetwórców. Poniżej pełny tekst stanowiska.