14 lis
2016

Konkurs PZPTS na najlepszą pracę doktorską i dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych rozstrzygnięty

Konkurs PZPTS na najlepszą pracę doktorską i dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych rozstrzygnięty

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i dyplomową za zakresu tworzyw sztucznych, zorganizowany przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS), został rozstrzygnięty. Finał konkursu oraz gala odbyły się  8 listopada br., w audytorium im. Ignacego Mościckiego Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. 

W kategorii prac doktorskich za najlepszą uznana została praca Anny Kundys na temat  „Biodegradowalne blokowe kopolimery laktydu o strukturze liniowej i gwiaździstej”, natomiast w kategorii prac inżynierskich i magisterskich największe uznanie Rady Konkursu zyskała praca Filipa Sierackiego pt. „Algorytm do określania wymaganego ciśnienia wtrysku w gnieździe formy wtryskowej”.

Najlepsza praca doktorska została uhonorowana nagrodą w wysokości 12.000 zł, a najlepsza praca w kategorii prac inżynierskich i magisterskich – nagrodą 5.000 zł.                                                               

Celem konkursu było promowanie nowatorskich technologii i organizacji procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz upowszechnienie wiedzy na ich temat. 

 Konkurs zorganizowany przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych spotkał się z zainteresowaniem studentów, władz uczelni technicznych oraz nauczycieli akademickich. O wyborze zwycięzców spośród finalistów zadecydowały przede wszystkim walory praktyczne prezentowanych prac, które dają możliwości bezpośredniego zastosowania w przetwórstwie tworzyw sztucznych. W przypadku pracy doktorskiej uznanie Rady zyskała dodatkowo wnikliwość oraz komplementarność badań oraz otrzymanych wyników.

 Radę Konkursową tworzył zespół ekspertów, reprezentujących zarówno instytuty naukowe jak i biznes. W jej skład weszli:

  • Dr Maria Obłój-Muzaj – wieloletni pracownik IChP,  członek SITPChem, autorka  wielu publikacji z dziedziny PVC, mająca w dorobku technologie z obszaru PVC wdrożone do przemysłu
  • Dr Tadeusz Nowicki – Prezes Zarządu PZPTS oraz Prezes Zarządu Grupy Ergis
  • Krzysztof Pieńkowski – wieloletni członek Zarządu PZPTS, pracownik Grupy Azoty, dyrektor zarządzający ATT Polymers
  • Dr inż. Krzysztof Bajer – dyrektor IMPiB w Toruniu, autor 35 publikacji, ekspert naukowy NCBiR, PARP, KPAI, BKP, mający w dorobku cztery technologie wdrożone do przemysłu
  • Dr Krzysztof Garman – dr chemii, R&D Manager Grupy Ergis
  • Dr Karolina Gottfried – dr chemii, Manager Działu Badań i Rozwoju Grupy Ergis

Jesteśmy pod wrażeniem poziomu prac jakie zostały zgłoszone do pierwszej edycji konkursu PZPTS. Naszą uwagę zwróciły walory praktyczne wielu z nich, stwarzające możliwość  wykorzystania wyników prac w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Chcemy by kolejne edycje konkursu - które planujemy - przyczyniały się do współpracy pomiędzy młodymi, utalentowanymi naukowcami a branżą przetwórstwa tworzyw sztucznych – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu  Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

 Więcej informacji dotyczących Konkursu oraz kolejnych edycji można uzyskać w biurze PZPTS:  

e-mail: office@tworzywa.org.pl

tel. 603 626 656