31 sie
2016

Możliwe ograniczenia stosowania TiO2 ?

Możliwe ograniczenia stosowania TiO2 ?

Francuska Agencja ANSES zaproponowała nową zharmonizowaną klasyfikację dla TiO2 (dwutlenku tytanu). Agencja twierdzi, że  należy rozważyć traktowanie TiO2 jako środka potencjalnie rakotwórczego dla człowieka w sytuacji narazenia na jego wdychanie. Substancja ta jest używana jako podstawowy składnik kolorów do nadruku, zapewnia również doskonałą odporność na promieniowanie UV, ważne dla zastosowania na zewnątrz. W przetwórstwie tworzyw sztucznych, według szacunków EuPC, 80 % produktów zwaiera TiO2. Obecnie nie ma alternatów dla zastąpinia dwutlenku tytanu inną substancją. Na wniosek ANSES, Europejska Agencja Chemiklaów EChA  wdtrożyła konsultacje społecznie. Zarówno EuPC jak i organizacje europejskie producentów TiO2 wskazują, że nie ma dowodów na to, aby występował związek pomiędzy pracą przy ekspozycji tej substancji , a ewentualnym wzrostem zachorowań. Poza tym większość przetwórców ma kontakt z tą substancją w postaci przetworzonej wykluczającej jej oddziaływanie. Pełny komentarz  EuPC do konsultacji EChA do pobrania poniżej.