08 cze
2016

Analiza konkurencyjności przetwórców tworzyw sztucznych UE

Analiza konkurencyjności przetwórców tworzyw sztucznych UE

Firma Konsultingowa Dr.Wieselhuber & Partner przy wsparciu EuPC wykonała analizę konkurencyjnosci przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych w UE. Dostępność surowców, Gospodarka Cyrkulacyjna, ograniczenia środowiskowe oraz inne obecne trendy silnie wpływają na działaność przetwórców. W ostatnich latach  także wzrasta odsetek przedsiebiorców w UE krytycznie oceniających konkurencyjność   branży tworzyw sztucznych. Wykonane badania wyraźnie wskazują, że bardziej intensywna konkurencja i niekorzystne
regulacyjne warunki ramowe stanowią ogromne zagrożenie dla konkurencyjności branży  przetwórstwa tworzyw sztucznych UE . Jednakże  badania pokazują również, że przetwórcy mogą jeszcze  polegać na ich sile efektywności, innowacyjności i bliskości klienta, aby utrzymać
swoją konkurencyjność.