25 kwi
2016

Przedstawiciel PZPTS w Zarządzie Konfederacji Lewiatan

Przedstawiciel PZPTS w Zarządzie Konfederacji Lewiatan

 Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan, które odbyło się 11 kwietnia br., zatwierdziło sprawozdanie Rady Głównej z działalności w 2015 roku i udzieliło jej absolutorium. Wyłoniono też na trzyletnią kadencję, nową 39 - osobową Radę Główną, która z kolei wybrała zarząd. Prezydentem Lewiatana ponownie została Henryka Bochniarz, a przewodniczącym Rady Głównej Henryk Orfinger. Nowo wybrana Rada Główna wybrała także do Zarządu Marka Górskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, który objął stanowisko Wiceprezydenta Konfederacji Lewiatan na kadencję 2016 -2019.