24 lut
2016

Zespoły robocze Lewiatana - Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

W ramach współpracy z Konfederacją Lewiatan Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych rozpoczął pracę w zespołach roboczych zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami Circular Economy :

  • Zespół ds. regulacji unijnych – będzie zajmował się wypracowaniem stanowiska Lewiatana do propozycji KE dotyczącej Circular Economy.
  • Zespół ds. legislacji krajowej – zajmie się wskazaniem koniecznych zmian w krajowej legislacji dotyczącej odpadów, które uwolnią (przynajmniej częściowo) potencjał realizowania biznesu w systemie gospodarki obiegu zamkniętego.
  • Zespół ds. rozszerzonej odpowiedzialności biznesu (Extended Producer Responsibility EPR)– zespół zajmie się wypracowaniem propozycji EPR, które będą spełniały warunki brzegowe określone przez KE, a jednocześnie będą dla przedsiębiorców do zaakceptowania (optymalizacja kosztowa, ukierunkowanie na rezultat działań)

Odpowiednie przygotowanie stanowisk uwzględniających interesy naszej branży będzie stanowić istotne podstawy do dalszego funkcjonowania przetwórców i recyklerów tworzyw sztucznych w tym obszarze. Podstawą gospodarki o obiegu zamkniętym jest maksymalne wykorzystanie odpadów. Zarówno przetwórcy jak i recyklerzy są zainteresowani poprawą warunków zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych, które z powodzeniem mogą być ponownie uzyte  jako surowiec do produkcji nowych wyrobów. PZPTS mając na uwadze te kwestie będzie czuwał nad odpowiednim kształtem komunikacji z ministerstwami oraz Komisją UE.

W ramach Lewiatana wypracowane stanowiska zespołów będą przedmiotem konsultacji z administarcją RP oraz poprzez biuro w Brukseli także z administarcją UE. Oprócz naszej organizacji do zespołów zgłosili udział przedstawiciele organizacji odzysku, przedesiębiorstwa zbiórki odpadów komunalnych, firm i stowarzyszeń związanych z motoryzacją, budownictwem, technologią IT, doradztwem biznesowym i prawnym.