08 paź
2015

Odpady PVC mogą być wyłączone ze strumienia recyklingu

Odpady PVC mogą być wyłączone ze strumienia recyklingu

W zwiazku ze zmianą Aneksu III Ramowej Dyrektywy Odpadowej oraz projektem wprowadzenia regulacji dotyczących EoW (Koniec Statusu Odpadu) odpady PVC pozyskane z produktów o długim cyklu życia takich jak okna, folie, czy sprztęty RTV, AGD mogą zostać wyłączone z możliwości recyklingu. PZPTS podjął się dyskusji z Ministerstwem Środowiska w celu uświadomienia zagrożeń wynikających z funkcjonowania obu regulacji. Stoimy na stanowisku,że tego rodzaju odpady powinny być wyłączone spod regulacji Dyrektywy. W przeciwnym wypadku wobec koniczności kwalifikacji, jako odpady niebezpieczne, pozostaną na składowiskach  lub zostaną poddane spaleniu, co wpłynie znacznie bardziej negatywnie na środowisko. Organizacja VinylPlus  reprezentująca zrównoważony program rozwoju europejskiego przetwórstwa PVC podjęła się podsumoania wyników wpływu substancji niebezpiecznych na środowisko, wykonanych przez niemiecki instytut FABES. Wyniki analizy wskazują, że emisja substancji z wyrobów PVC mieści się w granicach dopusczalnych emisji wynikających z norm UE. Analiza do pobrania poniżej.