09 lip
2015

Sojusz Strategiczny dla Polimerów

Sojusz Strategiczny dla Polimerów

W maju na Zgromadzeniu Ogólnym EuPC (Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych) w Warszawie zapadła decyzja o utworzeniu Sojuszu Strategicznego dla dostaw polimerów w Europie. Jest to reakcja przetwórców na nasilające się problemy dotyczące zaopatrzenia w surowce. Coraz częstsze sytuacje tzw. "siły wyższej", na którą powołują się dostawcy polimerów oraz niedobory surowców na rynku, a także znaczne podwyżki cen spowodowały poważne zakłócenia na rynku. Przetwórcy europejscy znależli się w dość trudnej sytuacji. Pełna informacja na temat zadań i celów Sojuszu w załączonym pliku.