27 maj
2015

Przetwórstwo tworzyw sztucznych w Polsce i UE - najnowsze informacje

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to nadal istotny element gospodarki UE i także Polski. Dane przedstawione przez PlasticsEurope na spotkaniu prasowym w pierwszym dniu Targów Plastpol, 26 maja, wskazują na utrzymujący sie trend wzrostowy w tej branży. Polska w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych zanotowała kolejny wzrost o ponad 7,1 % w porówaniu z rokiem 2013, zapotrzebowanie na tworzywa  w Polsce wzrosło w 2014 roku do 3.110 tys. ton i przekroczyło 80 kg na mieszkańca. W ciagu ostatnich 15 lat (2000-2014) produkcja w tej branży przemysłu wzrosła trzykrotnie. Zmniejszamy systematycznie dystans do poziomu średniego zużycia w Unii pomimo faktu, że UE w tym zakresie zanotowała także wzrsost o 3,8 % w porównaniu z rokiem 2013. Systematyczny wzrost wynika z potrzeby oraz zwiększających się możliwosci wykorzystania tworzyw sztucznych w kolejnych zastosowaniach. Dla przykładu producenci samochodów, aby sprstać wymaganiom ogramiczonej emisji CO2 zmuszeni są do zastępowania cięższych elementów samochodu  tworzywami sztucznymi, które wraz z rozwojem technologii są w stanie dorównać pod względem parametrów innym materiałom. Kolejne możliwości otwierają się przy zastosowaniu druku 3 D, gdzie można w prosty sposób, bez nakładów,  wyprodukować skomplikowane detale dla prototypów i krótkich serii, natomiast cała linia technologiczna jest niewiele większa od zwykłej dukarki laserowej. Pomimo pomyślych informacji martwi fakt małych nakładów na R&D w przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce. Stosunek nakładów na działalność innowacyjną do obrotów w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy w 2013 roku wyniósł zaledwie 1,14 % , mniej niż w przetwórstwie przemysłowym Polski (1,46 %). Inwestycje w branży tworzyw sztucznych i gumy,liczone w odniesieniu do wartosci obrotów, w 2014 roku wykazały natomiast poziom wyższy (4,6%) niż w całym przetwórstwie przemysłowym (4%).