27 kwi
2015

Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce, 22 maja 2015

Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce, 22 maja 2015

22 maja w hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się spotkanie europejskich przetwórców i producentów tworzyw sztucznych w ramach Annual Meeting EuPC. EuPC jest Europejskim Stowarzyszeniem Przetwórców Tworzyw Sztucznych z siedzibą w Brukseli skupiającym 50 tys.firm o łącznej produkcji ponad 45 milonów ton produktów z tworzyw sztucznych.Tematem przewodnim konferencji zorganizowanej w hotelu Hilton w Warszawie będzie  przemysł tworzyw sztucznych w Polsce. Na pytania na temat jego  przyszłości i obecnego znaczenia w Europie spróbują odpowiedzieć kluczowe postaci przemysłu. Zaproszenie do debaty przyjęli  prezesi EuPC, Michael Kundel oraz PlasticsEurope, Patrick Thomas oraz przedstawiciele widących firm z Polski i zagranicy, między innymi Ineos, Aliaxix i Sabic. Debatę poprzedzą prezentacje na temat kondycji polskiego przemysłu tworzyw sztucznych, prezesa Ergis SA, Tadeusza Nowickiego, będącego także prezesem PZPTS oraz wiceprezesa Basell Orlen (BOPS), Heleny Huovinen, obecnie także na pozycji prezesa PlasticsEurope Polska. Czy polski przemysł tworzyw sztucznych ma szansę, aby stanowić skuteczną konkurencję i stać się wiodącym przemysłem w Unii Europejskiej ? 22 maja poznamy opinię osób z wieloletnim doświadczeniem w branży.Potencjał polskiego przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych plasuje nas na 6 miejscu w Europie. Jednakże zużycie tworzyw per capita znacznie odbiega od średniej w UE ( w 2013 w Polsce wynosiło 75 kg/osobę, podczas gdy średnia unijna kształtowała sie na poziomie 93 kg/osobę). Inwestycje w Polsce w branży przetwórstwa tworzyw w 2013 roku  były wyższe o ponad 15 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Poseł do Parlamentu UE Jerzy Buzek zapozna uczestników z Planem Inwestycyjnym szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, który jest odpowiedzią władz Unii na pogarszające się wyniki gospodarki UE oraz ma spowodować wzrost zatrudnienia w  krajach Unii. Zapraszamy do debaty. Rejestracja tutaj. Program dwudniowych spotakań AnnualMeeting do pobrania na stronie głównej w tytule "Annual Meeting EuPC/konferencja PZPTS-EUPC".