07 gru
2006

Łódzka uchwała uchylona!

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZETWÓRCÓW TWORZYW SZTUCZNYCH W SPRAWIE DECYZJI WOJEWODY ŁÓDZKIEGO UNIEWAŻNIAJĄCEJ UCHWAŁĘ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI, ZAKAZUJĄCĄ WŁAŚCICIELOM SKLEPÓW DODAWANIA BEZPŁATNYCH TOREB PLASTIKOWYCH DO ZAKUPÓW
       
Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych z satysfakcją przyjęło dzisiejszą decyzję Wojewody Łódzkiego uchylającą zakaz stosowania w Łodzi jednorazowych, bezpłatnych torebek plastikowych o grubości poniżej 0,1 mm z dnia 25 października 2007. Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami PSPTS, które w dniu 15 listopada 2007 wystąpiło do Wojewody z wnioskiem o unieważnienie uchwały. W uzasadnieniu decyzji czytamy, że uchwała ogranicza swobodę działalności gospodarczej co nie leży w kompetencjach Radnych Łódzkich.

Niezależnie od kwestii prawnych Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych ponownie podkreśla niewłaściwość tej uchwały w aspekcie ekologicznym. Liczne badania naukowe prowadzone w kraju i za granicą wskazują, że torby plastikowe nie są w żadnym razie mniej ekologiczne niż papierowe. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach www.pspts.com.pl . Rozwiązanie zaś problemu zanieczyszczenia środowiska jest przede wszystkim kwestią zmiany zachowań konsumentów poprzez prowadzenie edukacji i szerokiej kampanii informacyjnej, a nie administracyjnych zakazów preferujących niesłusznie jeden rodzaj opakowania nad drugim.

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Klaga-Jabłońska – Zastępca Dyrektora Biura Stowarzyszenia
Mail: office@tworzywa.org.pl
Kom. +48603626656