31 gru
2006

PROGRAMY EUROPEJSKIE, w których uczestniczy PSPTS

W roku 2006 PSPTS rozpoczęło realizację dwóch międzynarodowych projektów badawczych: programu CEXIM Plast należącego do grupy projektów Cir-ce oraz programu Pro4Plast realizowanego w ramach 6-go Programu Ramowego UE. Programy te realizowane są we współpracy z innymi tworzywowymi stowarzyszeniami europejskimi oraz instytucjami badawczymi i firmami produkcyjnymi z całej Europy. W projekcie CEXIM Plast uczestniczy również członek PSPTS – firma Lamela.

Realizacja programu CEXIM Plast rozpoczęła się na początku tego roku, pierwsze spotkanie
w ramach tego programu zostało przygotowane przez PSPTS w Warszawie, w marcu ubiegłego roku. Kolejny etap prac podsumowany został spotkaniem w czerwcu 2006 w Słowenii w Ljubljanie oraz spotkaniem w Bratysławie w marcu tego roku. Przewidywany termin ukończenia projektu jest w roku 2007.
Celem projektu Cir-ce CEXIM Plast jest promocja współpracy pomiędzy Austrią i krajami Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W ramach projektu zakłada się zidentyfikowanie potrzeb firm w obszarze rozwoju produktu, zwłaszcza w obszarach związanych z danymi materiałowymi i symulacją oraz stworzenie międzynarodowej sieci wspomagającej transfer innowacji w obszarze rozwoju produktu przy wytwarzaniu wyrobów z tworzyw metodą przetwórstwa wtryskowego przez MSP z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej..


Realizacja projektu Pro4Plast rozpoczęła się 1 września 2006, oficjalny termin zakończenia to 31 sierpień 2009. Spotkanie inaugurujące realizację projektu odbyło się w dniach 17-19.09.2006 w Darmstadt, Niemcy. Pro4Plast to bardzo duży projekt badawczy realizowany w ramach 6-go Programu Ramowego UE, którego planowany termin ukończenia jest w roku 2009.
Projekt Pro4Plast jest dużym międzynarodowym projektem badawczym, w którym uczestniczyć będzie wiele firm z różnych krajów. Celem programu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej i kompetencji związanych z rozwojem produktu przy wytwarzaniu skomplikowanych części z tworzyw sztucznych metodą formowania wtryskowego dla firm z Europy względem konkurentów z Azji, oferujących coraz taniej wyroby z tworzyw. Przedmiotem projektu jest opracowanie pełnego systemu szybkiego wytwarzania różnych skomplikowanych części z tworzyw sztucznych metodą formowania wtryskowego dla MSP. System obejmowałby wszystkie fazy rozwoju projektu: od pomysłu, analizy wykonalności i stworzenia prototypu, po zaprojektowanie i opracowanie formy wtryskowej. W programie bierze udział 28 podmiotów z różnych krajów europejskich, w tym 9 stowarzyszeń (w tym PSPTS), 11 firm typu MSP oraz 8 jednostek badawczych. Nowe zastosowanie innowacyjnej technologii obniży koszty podczas opracowania projektu, opracowania produktu i fazy inżynieryjnej o 30 %. Czas wprowadzenia produktu na rynek zostanie skrócony o 50 %. Certyfikowani użytkownicy tej nowej technologii i metodologii będą mogli zagwarantować wysoki standard innowacji i przez to być wysoce konkurencyjnymi dostawcami dla swoich klientów.

Kontakt w kraju:
PPCA
Polish Plastic Converters Association -
Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych
Pani Katarzyna Klaga-Jabłońska - Zastępca Dyrektora Biura
al. Solidarności 129/131
00-828 Warszawa
Polska
Tel: +48 603 626 656

office@tworzywa.org.pl

www.pspts.com.pl