31 gru
2006

Postanowienia IX Zwyczajnego Walnego Zebrania PSPTS

31 maja 2007 o godz.13.00 podczas Targów Plastpol w Kielcach, ul. Zakładowa 1 odbyło się IX Zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Zebranie nie zgromadziło wymaganego kworum, toteż obrady rozpoczęły się w drugim terminie, a otworzył je Pan Grzegorz Kalisiak - Członek Zarządu PSPTS. Na przewodniczącą Zebrania wybrano Panią Małgorzatę Kot, protokolantką została Pani Marzena Dreja.
W czasie IX ZWZ został przedstawiony bilans i rachunek zysków i strat za rok 2006, budżet oraz plan działania na rok 2007. Wszystkie dokumenty zostały zatwierdzone przez uczestników Walnego Zebrania. Komisja Rewizyjna wniosła o skwitowanie dla Zarządu PSPTS i takie skwitowanie zostało Zarządowi udzielone. Skwitowania udzielono również członkom Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.


W kolejnym punkcie obrad w głosowaniu tajnym odbyły się wybory do władz Stowarzyszenia. Do Zarządu PSPTS zgłoszono 7 kandydatur: Pana Tadeusza Dembowskiego, Pana Wojciecha Filka, Pana Grzegorza Kalisiaka, Pana Tadeusza Nowickiego, Pana Krzysztofa Pieńkowskiego, Pana Piotra Pęczaka, Pana Jana Polaczka. Wszystkie kandydatury uzyskały poparcie większości głosów Walnego Zebrania.
Do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono dwie kandydatury: Panią Marię Obłój-Muzaj oraz Pana Krzysztofa Kaczorowskiego. Obie osoby uzyskały poparcie większości głosów.
Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono trzy kandydatury: Pana Stanisława Chmielewskiego, Panią Małgorzatę Kot i Panią Annę Sławianowską, wyżej wymienieni kandydaci otrzymali poparcie większości głosów.
Podczas IX Zwyczajnego Walnego PSPTS większością głosów podjęto uchwałę dotyczącą nawiązania kontaktów i przeprowadzenia rozmów z władzami Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w celu ewentualnego przekształcenia Stowarzyszenia.