31 gru
2006

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych dotyczące uchwały Rady Miejskiej Łodzi, zakazującej właścicielom sklepów dodawania bezpłatnych toreb plastikowych do zakupów

W dniu 25.10.2007 Rada Miejska Łodzi podjęła uchwałę, na mocy której każdy właściciel sklepu (bez względu na powierzchnię) zostanie ukarany grzywną jeżeli doda do zakupów plastikową torbę o grubości poniżej 0,1 mm.
Uchwała jest - zapewne wbrew intencjom autorów - całkowicie absurdalna z perspektywy ekologicznej. Wprowadzono zakaz używania toreb plastikowych, które poddawane są recyklingowi (oraz wytwarzane są z już zużytych produktów), i których produkcja i przetwarzanie jest znacznie mniej kosztowne i energochłonne niż toreb papierowych. Demagogia i pośpiech wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem i działaniem proekologicznym, co budzi nasz głęboki sprzeciw.


Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych jest zdecydowanym zwolennikiem zracjonalizowania działań w sferze ekologicznej i gorącym orędownikiem wprowadzania rozwiązań, które przyczynią się do zmniejszenia liczby produkowanych na głowę mieszkańca odpadów. Temu służyłyby (oczywiście wprowadzone zgodnie z prawem), rozsądne ograniczenia dotyczące np. wręczania przez sprzedawców wszystkich typów opakowań – bez względu na tworzywo, z jakiego zostało wyprodukowane. Klient byłby wówczas zobligowany do przybycia do sklepu z własną torbą, co byłoby rzeczywistym działaniem proekologicznym.
Będziemy rozpowszechniać rzetelna wiedze na ten temat. Opowiadamy się za szeroka akcja edukacyjna i informacyjna, a przeciwstawiamy się sprzecznym się z prawem i zdrowym rozsądkiem regulacjom. Stowarzyszenie będzie aktywnie wspierać wszystkie inicjatywy zmierzające do uchylenia tych szkodliwych postanowień i o ile zajdzie taka potrzeba postara się uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym i sądowym.

Oprócz budzącej sprzeciw w naszej opinii treści, podjęta uchwała jest bowiem także niezgodna z prawem i jako taka winna zostać bezzwłocznie uchylona. W swojej opinii z dnia 29.10.07 r. Kancelaria DZP stwierdza jasno: „Uchwała nie spełnia warunków wydania, określonych w art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, iż przepisy porządkowe mogą być wydawane jedynie w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. Rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Należy więc określić, że uchwała jest sprzeczna ze wskazanym przepisem art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
Ponadto Uchwała, jako niezgodna z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym, narusza również art. 94 Konstytucji.
Wobec powyższego powinna zostać stwierdzona nieważność Uchwały (jako sprzecznej z prawem) przez wojewodę lub przez sąd administracyjny”.

Więcej informacji, w tym pełny tekst opinii prawnej Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz materiał ekspertów brytyjskich o zaletach opakowań plastikowych:

www.pspts.com.pl

Dodatkowych informacji udzielają również:

Jan Polaczek – Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych;

office@tworzywa.org.pl

Kom. +48604159102

Katarzyna Klaga-Jabłońska – Zastępca Dyrektora Biura Stowarzyszenia;

office@tworzywa.org.pl

Kom. +48603626656