07 paź
2008

Przemysł przetwórstwa wtryskowego w Europie odzyskuje konkurencyjność

Przemysł przetwórstwa wtryskowego oraz przemysł produkcji form wtryskowych w Europie razem generują roczny obrót około 150 miliardów Euro i zatrudniają 1,5 miliona ludzi. W swojej klasie należą one do liderów rynku światowego i kluczowych przemysłów w Europie.
W konsekwencji globalizacji szybko rośnie konkurencja ze strony krajów o niskich kosztach pracy. Dlatego przemysły te szukają nowych i systemowych podejść dla rozwoju produktów o większej funkcjonalności i skomplikowaniu oraz dla obniżenia kosztów rozwoju i jednocześnie czasu wprowadzenia produktu na rynek.


Cel ten ma być osiągnięty z pomocą projektu Pro4Plast, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach prac programu “Badań Kolektywnych”. Kluczowymi elementami projektu Pro4Plast są opracowanie “Systemu Kierowania Rozwojem produktu” (PDGS), udoskonalonej metody symulacji dla wtrysku wielokomponentowego i zaprasek. Projekt obejmuje również opracowanie wygodnej metody pomiaru lepkości, która umożliwi nawet małym firmom mierzenie własności materiałowych potrzebnych do symulacji wtrysku tworzyw. Projekt Pro4Plast rozpowszechni wiedzę zdobytą w ramach projektu wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w całej Europie.
Nowe zastosowanie innowacyjnej technologii obniży koszty podczas opracowania projektu, opracowania produktu i fazy inżynieryjnej o 30 %. Czas wprowadzenia produktu na rynek zostanie skrócony o 50 %. Certyfikowani użytkownicy tej nowej technologii i metodologii będą mogli zagwarantować wysoki standard innowacji i przez to być wysoce konkurencyjnymi dostawcami dla swoich klientów.
Dla osiągnięcia tego celu w ramach projektu Pro4Plast razem pracuje osiem wiodących jednostek badawczych i jedenaście MSP z przemysłu przetwórstwa tworzyw i produkcji form wtryskowych, jak również dziewięć branżowych stowarzyszeń przemysłowych z ośmiu krajów europejskich.

Więcej informacji: http://www.pro4plast.net/