27 lis
2008

PROJEKT USTAWY O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

Dzięki stanowiskom PSPTS oraz KOEKO przesłanym do Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Gospodarki, udało się uniknąć wprowadzenia w 2010 roku opłaty recyklingowej na torby foliowe w wysokości do 0,40 zł za sztukę. Pierwotny projekt Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zakładał, iż taką opłatą zostaną objęte wszystkie niebiodegradowalne torby z wykonane z tworzyw sztucznych, przeznaczone do pakowania produktów w jednostkach handlu detalicznego i hurtowego i służące do przenoszenia tych produktów.

Dzięki naszym działaniom Ministerstwa zobowiązały się do przeprowadzenia niezależnych ekspertyz naukowych z główną miarą „carbon footprint” (pomiar ilości emitowanego dwutlenku węgla) dla oznaczenia oddziaływania toreb na środowisko w całym cyklu życia oraz do uzależnienia wysokości opłaty recyklingowej od uzyskanych wyników.

Jednak najbardziej spektakularnym efektem naszej akcji jest przedłużenie „vacatio legis” dla zapisów dotyczących toreb foliowych do 2015 roku, a zatem przedłużenie o 5 lat okresu przejściowego dla producentów toreb.

Poniżej udostępniamy do pobrania projekt Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w aktualnym brzmieniu. Problem toreb foliowych i opłaty recyklingowej za nie został poruszony w artykułach 3 p.23, 44, 45, 64 i 85.


Dzieląc się naszym sukcesem zachęcamy Państwa do wspierania Stowarzyszenia w dalszych działaniach na rzecz racjonalnego podejścia do tworzyw sztucznych i odpadów