16 paź
2010

Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców

Zgodnie z wcześniejszymi uchwałami i uzgodnieniami Stowarzyszenie realizuje plan wejścia w struktury Związku Pracodawców.W ten sposób chce osiągnąć cel skuteczniejszej reprezentacji członków wobec organów rządowych.Występując w interesie członków może także skorzystać z możliwości wsparcia działań przez Lewiatan.

6 paźdzernika 2009 w siedzibie Lewiatana w Warszawie przy ul. Folry 9 odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Zwiążku pracodawców . Większość członków Stowarzyszenia, która wstąpiła w szeregi Związku będzie wybierać nowe władze Związku. Wśród zaproszonych gości będzie Prezydent Konfederacji Pracodawców pani Henryka Bochniarz.