15 kwi
2010

Walne Zgromadzenie Członków Warszawa

W hotelu Westin odbyło się Walne Zgromadzenie członków Związku.Zarząd podsumował swoją działalność z ubiegłego roku.Zaakceptowano także program działania na rok 2010.Główne kierunki to:współpraca z EuPC, działalność szkoleniowa i konferencyjna oraz szereg aktywności na rzecz reprezentacji branży przetwórców tworzyw sztucznych.Jednym z ważnych tematów działania będzie także aktywność na polu ochrony środowiska.
Podjęto także uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i budżetu na rok 2010.


Powołano Radę Ekspertów .W jej skład weszli :
Pani dr. Maria Obłój-Muzaj (pracownik Instytutu Chemii Przemysłowej) oraz
Pan dr.Sławomir Bem( pracownik Azotów Tarnów)