26 paź
2011

Spotkanie producentów torebek i worków foliowych Warszawa

EuPC(Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych z Brukseli organizuje spotkanie w Warszawie dnia 26 października .Spotkanie z polskimi przetwórcami, produkującymi torebki i worki foliowe jest kolejnym krokiem w kierunku uporządkowania rynku, a przede wszystkim poprawy sytuacji odnośnie ochrony środowiska. Inicjatywa V Bags Europe (dobrowolne zobowiąznie przemysłu w odniesieniu do torebek i worków foliowych) wchodzi w swoją istotną fazę ustalania z posczególnymi państwami UE poziomów możliwych do przyjęcia zobowiązań. Zapraszamy producentów torebek oraz dostawców folii dla branży torebek do zgłaszania swojego udziału w spotkaniu. Aby podjąć istotne decyzje branża powinna być dostatecznie licznie  reprezentowana.

 

V-Bags Spotkanie Producentów Torebek Foliowych

26 Październik 2011, 13.00-19.00

Conference Center Golden Floor, Aleje Jerozolimskie 123 A ,Warszawa

PROGRAM RAMOWY

13:00-13:15                               Rejestracja uczestników

13:15-13:45                               Powitanie I prezentacja wszystkich uczestników

13:45-14:15                               Prezentacja EuPC i EuPF

14:15-15:00                                Lunch

15:00-15:30                               Sytuacja polityczna odnośnie torebek foliowych w Europie

15:30-16:00                               Dobrowolna inicjatywa  V-bags Europe

16:00-16:15                                Przerwa kawowa

16:15-17:00                                Przyszłość branży

17:00-18:00                                Inne tematy ważne dla branży