28 lis
2022

27.11.2022

www.rp.pl Bruksela straciła cierpliwość. Szykuje rewolucję w świecie opakowań

"Robert Szyman, dyrektor generalny, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych: Pomysł UE, by oderwać trend wzrostu PKB od ilości produkowanych odpadów, jest dobry. Komisja wyciągnęła wnioski choćby z odmiennych transpozycji dyrektywy Single Use Plastics w krajach członkowskich. To rozporządzenie od razu wejdzie do przepisów krajów członkowskich, bez konieczności transpozycji. Niestety, w Polsce pojawia się problem opóźnień we wprowadzeniu innych ważnych aktów, które są podstawą do zrealizowania celów i wymagań zapisów regulacji ws. opakowań i odpadów opakowaniowych. Do nich należy zaliczyć rozszerzoną odpowiedzialność producenta czy kaucje na opakowania po napojach. Współpraca Brukseli z biznesem wydaje się dobra, zmiany wobec pierwotnego projektu są bardziej dopasowane do realiów".