25 paź
2022

25.10.2022

kuprs.org.pl Przez ceny energii w Europie może zabraknąć opakowań

"9 września br. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych wystąpił do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z pismem, w którym zaproponował zamrożenie cen energii na kolejny rok, wprowadzenie dodatkowych ulg dla przedsiębiorców z branż energochłonnych, zablokowanie marż wytwórców energii do czasu zwiększenia konkurencyjności na rynku wytwórców oraz zablokowanie hurtowych cen energii na rok 2023 w układzie koszt plus średnia marża wieloletnia".