30 sie
2022

30.08.2022

demagog.org.pl Słomka w morzu problemów… 5 mitów wokół segregacji plastików

Artykuł zawiera wypowiedź Pana Andrzeja Kubika, eksperta firmy REPLAS, członka PZPTS:

„System »zbiórki szkolnej« jest dobrze działającym i ekonomicznie zbilansowanym systemem recyklingu – zarówno »zbieracze«, jak i skupujący od nich nakrętki recyklerzy cenią sobie jego zalety, ci pierwsi mają środki na swą działalność (np. wspieranie osób chorych i niepełnosprawnych), a ci drudzy, czysty i w miarę jednorodny materiał. Ponadto szczęśliwi są wspomniani wcześniej recyklerzy samych butelek (PET), ponieważ dla nich nakrętki (oraz pozostałe na butelkach „obrączki” po nakrętkach) stanowią odpad technologiczny, który wprawdzie przekazują recyklerom poliolefin (HDPE/PP), ale im jest go więcej, tym niższa wydajność samego procesu recyklingu PET. Niestety zbiórki nakrętek napotykają dwa podstawowe ograniczenia wynikające z dużej »przestrzenności« tego odpadu (czyli niskiej wagi w stosunku do objętości) – pierwsze z nich to koszt transportu z punktu zbiórki do zakładu recyklera rosnący wraz z odległością, drugie to wielka kubatura pomieszczeń, w których choćby tylko czasowo magazynowane miałyby być nakrętki”.