19 lip
2022

19.07.2022

plusydlabiznesu.pl Unia Europejska naciska na wycofanie jednorazowego plastiku

Zdaniem Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych regulacje zostały przyjęte z pośpiechem, a wytyczne UE zostały opublikowane zaledwie cztery tygodnie przed upływem terminu wycofania jednorazowego plastiku. W dodatku unijne rekomendacje są niejasne i pozostawiają “duże pole do swobodnej interpretacji”. – Takie działania w znaczący sposób zakłócają harmonię stanu prawnego i doprowadzają do dużych rozbieżności pomiędzy przepisami krajowymi, dlatego też Komisja Europejska powinna podjąć zdecydowane kroki i wydać konkretne oświadczenia w sprawie dyrektywy SUP – mówi Robert Szyman, dyrektor generalny PZPTS.