20 lip
2022

20.07.2022

opakowanie.pl Circular Plastics Alliance rozszerza Platformę MORE

infowire.pl Rozszerzenie Platformy MORE o monitorowanie recyklatów z PCW - komunikat EuPC

www.tworzywa.pl Circular Plastics Alliance

Sojusz dla Tworzyw Sztucznych w Obiegu Zamkniętym (CPA) rozszerza zakres platformy. Platforma służy do zbierania danych dotyczących wykorzystania surowców z recyklingu w gotowych wyrobach. Obecnie zakres platformy został rozszerzony o tworzywa pochodzące z recyklingu PCW.