29 maj
2022

29.05.2022

serwisy.gazetaprawna.pl Producenci nie chcą „Polskiego Ładu” w opakowaniach

"W Europie każdego roku generowanych jest ok. 25,8 mln odpadów z tworzyw sztucznych. Jednocześnie zaledwie 30 proc. takich odpadów jest gromadzonych w celu dalszego przetworzenia, 31 proc. trafia na składowiska, a aż 39 proc. jest spalane. Na liczby te wskazał podczas konferencji Maciej Powroźnik z Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.
 
Podkreślił też, że nie powinniśmy mylić tworzyw z odpadami. Zwrócił uwagę na zalety tworzyw sztucznych, wskazując, że o niektórych z nich przypomniała nam pandemia. - Tworzywa same w sobie nie są problemem. Wystarczy spojrzeć na dane naukowe dotyczące tego, jaki ślad węglowy pozostawiają po sobie tworzywa, a jaki inne materiały, co nie zmienia tego, że jako cywilizacja produkujemy olbrzymią ilość odpadów - ocenił. Ograniczenie produkcji odpadów wymaga szeroko zakrojonej edukacji obywateli, również dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami już wytworzonymi".