01 mar
2021

01.03.2021

imch.pl Wyeliminować patologie w sektorze odpadów

"Jak pisał w liście otwartym do ministra Kurtyki Robert Szyman, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych: dla dobra i efektywności rozwiązań na potrzeby gospodarki odpadami w zespole powinny być reprezentowane również inne grupy interesariuszy – uczestników łańcucha wartości. Tym bardziej, że PZPTS, działający wspólnie z Konfederacją Lewiatan, od dłuższego czasu prowadzi prace i przedstawia własne propozycje konkretnych rozwiązań w tej dziedzinie, będące elementem realizacji polityki określanej mianem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

– W ramach Rady Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, pracującej pod egidą Konfederacji Lewiatan, staramy się wypracować taki model ROP, który będzie efektywny zarówno pod względem minimalizacji odpadów, jak i systemu ich zbierania, przy czym powinien angażować wszystkich uczestników łańcucha dostaw, być efektywny kosztowo oraz edukować – mówił niedawno Robert Szyman".