05 wrz
2019

05.09.2019

Reporter Chemiczny Jaka przyszłość czeka tworzywa sztuczne  - Ciężkie chmury zbierają się nad branżą przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Mija moda na Zachodzie na kupowanie co 3 lata nowego samochodu, młodzi ludzie wybierają pożyczanie  samochodu na godziny – wtedy, gdy jest potrzebny, pozbywając się kłopotu przeglądów technicznych czy skrobania zamarzniętych szyb. Z kolei branża opakowań z tworzyw sztucznych cierpi ze względu na nieprzewidywalne decyzje polityczne i czarny PR oskarżający tworzywa o wszystko co złe, na przykład o tworzenie kilometrów sztucznych wysp na oceanie składających się z nietonących śmieci – tak, jakby to tworzywa miały nogi i lubiły same podróżować.
A tymczasem to ludzie, my wszyscy jesteśmy winni, ale najłatwiej jest obwiniać coś, co nie może się samo bronić. W rezultacie branża samochodowa i branża opakowań ciągną przetwórstwo tworzyw sztucznych w dół. Co robić? Jakie są pomysły na uzdrowienie sytuacji? Z tym pytaniem Reporter Chemiczny zwrócił się do najbardziej chyba kompetentnego człowieka w naszym kraju, do Tadeusza Nowickiego, prezesa Grupy Ergis, lidera przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, a zarazem prezesa Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS).
.........Jacek  Romanowski: Jaka jest Pańska prognoza przetwórstwa tworzyw sztucznych na najbliższe lata?
Tadeusz Nowicki: Perspektywy dla polskich przetwórców tworzyw sztucznych są dziś ograniczone przez nieskuteczny system zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, a przyszłość tej branży, w ramach Gospodarki w Obiegu Zamkniętym, w dużej mierze opiera się na recyklingu. Dużo więc będzie zależeć od t ego c zy d eklaracje p olityków p rzełożą s ię n a s kuteczne działania. Niestety, nowelizacja prawa o odpadach daje przykład bezmyślnego utrudniania recyklingu tworzyw. ........