Broszura Informacyjna Dyrektywa SUP

Z uwagi na dużą ilość sprzecznych oraz mylących informacji, które pojawiają się w mediach oraz szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych podjął się ważnego zadania stworzenia broszury informacyjnej. Jest to odpowiedź na najbardziej palące pytania związane z wprowadzeniem w Polsce przepisów Dyrektywy Single Use Plastics (tzw. Dyrektywy SUP) oraz ich wpływem na rynek tworzyw sztucznych.

W broszurze znajdują się podstawowe informacje o charakterze wprowadzającym, prezentujące główne założenia oraz cele Dyrektywy SUP, a także zamknięty katalog produktów, których dotyczyć będą wprowadzone regulacje prawne. Aby jak najpełniej odpowiedzieć na często sygnalizowane pytania oraz trudności interpretacyjne, na końcu broszury znajduje się sekcja „Pytania i odpowiedzi”. Znajdują się w niej zebrane i wyjaśnione wątpliwości, które najczęściej formułowane były przez osoby oraz podmioty prowadzące działalność w branży.

Dostępne do pobrania są cztery wersje broszury, zawierające informacje na różnym poziomie szczegółowości, zależnie od potrzeb czytelnika. Pliki Broszura SUP rozszerzona v.1 oraz Broszura rozszerzona v.2 zawierają najbardziej szczegółowe informacje, uwzględniające także perspektywę producenta. Pliki Broszura SUP podstawowa oraz Broszura SUP 1 strona to pigułka, zawierająca najbardziej kluczowe informacje dla zrozumienia specyfiki założeń Dyrektywy SUP przedstawione w dwóch propozycjach graficznych.

Informacje zawarte w broszurze będą aktualizowane wraz z rozwojem prac legislacyjnych w kraju, jak również działań podejmowanych przez organy Unii Europejskiej oraz środowisko branżowe.

Broszura SUP krótka 1 page

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami oraz ich dystrybucji wśród innych podmiotów działających na rynku tworzyw sztucznych.

Do pobrania