Broszura Informacyjna Dyrektywa SUP i ustawa transponująca w Polsce

Z uwagi na dużą ilość sprzecznych informacji, przedstawiamy broszurę dot. Dyrektywy SUP i ustawy transponującej jej zapisy w Polsce.

W broszurze znajdują się podstawowe informacje o charakterze wprowadzającym, prezentujące główne założenia oraz cele Dyrektywy SUP, a także zamknięty katalog produktów, których dotyczą wprowadzone regulacje prawne. Aby jak najpełniej odpowiedzieć na często zadawane pytania oraz wyjaśnić trudności interpretacyjne, na końcu broszury znajduje się sekcja „Pytania i odpowiedzi”.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami oraz ich dystrybucji wśród innych podmiotów działających na rynku tworzyw sztucznych.

Do pobrania