Władze związku

Skład Zarządu

 • Tadeusz Nowicki - Prezes Zarządu
 • Wojciech Filek - Wiceprezes Zarządu
 • Marek Kapłucha - Wiceprezes Zarządu
 • Paweł Kiełczawa - Wiceprezes Zarządu
 • Lech Skibiński - Wiceprezes ZarząduRada Nadzorcza

 • Marek Górski- Przewodniczący
 • Stanisław Chmielewski - Zastępca Przewodniczącego
 • Małgorzata Kot- Sekretarz
 • Jakub Franek
 • Agata MachRada Ekspertów (organ doradczy)

 • dr Maria Obłój-Muzaj
 • Krzysztof Pieńkowski
 • dr Krzysztof Bajer
 • dr Aneta Raszkowska-Kaczor
 • dr Krzysztof Garman