Organizacja

Logo PUPCDziałalność organizacji datuje się od 1992 roku, kiedy to Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych zostało utworzone na zebraniu założycielskim w Sochaczewie.

Następnie w 1996 roku siedziba oraz biuro zostały przeniesione do Gliwic. W roku 2005 przeniesiono siedzibę do Warszawy, gdzie także znajduje się  biuro organizacji.

W celu zapewnienia bieżącej informacji oraz wsparcia członków profesjonalnymi ekspertyzami zadbaliśmy o dostęp do silnego zaplecza wstępując do struktur o zasięgu europejskim.

W 2006 roku Stowarzyszenie stało się członkiem EuPC - Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych z siedzibą w Brukseli.

Nasza organizacja jest także od 2019 roku członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

EuPC logoEuPC reprezentuje europejskich przetwórców tworzyw sztucznych w sprawach dotyczących legislacji w Unii Europejskiej, skupia 51 europejskich organizacji narodowych oraz stowarzyszeń przemysłowych w sile około 50.000 przedsiębiorstw  o łącznej produkcji ponad 45 milionów ton tworzyw sztucznych rocznie i zatrudnieniu ponad 1,6 milionów osób.

W 2008 roku Zarząd Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych rozpoczął prace nad przekształceniem Stowarzyszenia w Związek Pracodawców. Ostatecznie w 2009 roku proces zakończono i Stowarzyszenie rozpoczęło  swoją działalność jako Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Lewiatan CzlonekPZPTS jest członkiem Konfederacji Lewiatan z siedzibą w Warszawie. Lewiatan zrzesza 56 związków branżowych  i regionalnych. Reprezentuje około 3.000 przedsiębiorstw. Konfederacja monitoruje i ocenia zmiany w prawie gospodarczym. Ma także swoje biuro w Brukseli i jest członkiem BusinessEurope.

Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych posiada także na użytek członków w swojej strukturze Radę Ekspertów, w składzie której zasiadają pracownicy naukowi  zajmujący się tworzywami sztucznymi. Korzysta także na bieżąco z doradztwa prawnego oraz podatkowego  wyspecjalizowanych firm.

Członkami PZPTS mogą być pracodawcy przetwórstwa tworzyw sztucznych działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej bądź pracodawcy związani pośrednio z branżą przetwórstwa tworzyw sztucznych (§8 Statutu PZPTS).

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców  PZPTS jest członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Rzecznik ma kompetencje do działania w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą, a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową. Rzecznik opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej i występuje w obronie przedsiębiorców.

PPE_PL_MPG logo vertical rgb.tifW latach 2018/19/20/21 nasza organizacja otrzymała dotację z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na zwiększenie konkurencyjnosci i innowacyjnosci polskiej gospodarki poprzez udział w międzynarodowej organizacji branzowej European Plastics Converters i prezentowanie potrzeb polskich przedsiębiorców oraz inicjowanie działań na ich rzecz.