20 lis
2014

Kompozyt Expo

Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO® są wiodąca platformą spotkań, wymiany informacji i dyskusji dla przemysłu kompozytowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Polski Zwiazek Przetwórców Tworzyw Sztucznych objął patronatem kolejną edycję Targów Kompozyt, planowaną w listopadzie bierzącego roku.

KOMPOZYT-EXPO – FOLDER TARGOWY 2014