Wobec wyzwań technologicznych przed jakimi stoi nasza branża w wyniku wdrażania założeń Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych powołał do życia Sekcję DRS (ang. deposit-refund system). Jej podstawowym zadaniem jest promowanie w Polsce powszechnego systemu depozytowego na opakowania jednorazowe. Bierzemy przykład z Państw, w których system osiąga dobre wyniki. Nawiązujemy kontakty z firmami mającymi doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych technologii. Angażujemy specjalistów z zakresu R&D. Akcentujemy potrzebę prac w tym zakresie w kontaktach z administracją państwową. Zmierzamy do ustanowienia w polskiej przestrzeni systemu zwrotów opakowań jednorazowych, który zapewni optymalne warunki dla konsumentów i przedsiębiorców w drodze do pozyskania odpadów opakowań do ponownego przetworzenia na surowce.

Do inicjatywy przyłączyli się:

 

ALPLA ALPLA OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH SP. Z O.O.
BITTNER BITTNER PACKAGING SP. J.
kgl logo KORPORACJA KGL S.A.
logo grupa ergis ERGIS S.A.
s-170-120 oo KOMPOL SP. Z O.O.
inline logo INLINE POLAND SP. Z O.O.
guillin GUILLIN POLSKA SP. Z O.O.
cpd logo CIRCULAR PACKAGING DESIGN SP. Z O.O.