Patronat honorowy Akcji "Drzewko za butelkę"

Związek objął honorowy patronat  X Akcji " Drzewko za butelkę"®. Akcja została zapoczątkowana  w 2003 roku przez firmy chemiczne, realizujące Program "Odpowiedzialność i Troska". Ideą akcji jest aktywne dbanie o środowisko poprzez zbieranie niepotrzebnych i zaśmiecających otoczenie plastikowych butelek PET. Akcja jest świetnym instrumentem edukacji ekologicznej ,zwłaszcza najmłodszych.

Do udziału w projekcie zapraszani są wszyscy realizatorzy Programu oraz społeczności lokalne z miejscowości, gdzie te przedsiębiorstwa prowadzą swoją aktywność gospodarczą. W zamian za zebrane butelki, które trafiają do recyklingu, przedszkolaki i uczniowie biorący udział w akcji, otrzymują sadzonki drzew. Sadzą je w wybranych przez siebie miejscach w swojej miejscowości. Dzięki temu nie tylko upiększają własne otoczenie, ale dają też wyraz swojego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego. Dla uczestników i zwycięzców zabawy przewidziane są również liczne atrakcje oraz nagrody - lokalne festyny ekologiczne, pikniki, wycieczki przyrodnicze. 

Akcja "Drzewko za butelkę"® łączy w sobie walory edukacji ekologicznej, aktywności społecznej, dbałości o środowisko naturalne i o własną gminę. Stanowi również płaszczyznę integracji firm realizatorów Programu Odpowiedzialność i Troska", placówek oświatowych, władz samorządowych, mediów oraz dzieci i ich rodzin wokół atrakcyjnej formy budowania wspólnego dobra dla przyszłych pokoleń. 
W ramach dziewięciu dotychczasowych edycji Akcji „Drzewko za Butelkę” ®, dzieci z całej Polski zebrały prawie 13 mln butelek i posadziły ponad 18, 5 tysiąca drzewek.