Opeartion Clean Sweep - program ochrony środowiska dla przetwórców

OCS trade mark1.pngPolski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych podpisał porozumienie i przystąpił do programu Operation  Clean Sweep, kampanii na rzecz ochrony środowiska . W porozumieniu z Plastics Industry Association i American Chemistry Council promujemy w Polsce program w celu ochrony środowiska przed niekontrolowanym przenikaniem surowca używanego w produkcji. Przetwórcy tworzyw sztucznych w procesie produkcji używają polimery w formie granulatu, płatków lub proszku , które bez należytej kontroli mogą przedostać się do kratek ściekowych, a następnie do akwenów wodnych zagrażając środowisku. PZPTS na potrzeby programu przygotował prezentacje oraz wzory kart kontrolnych  dla obszarów, które w przedsiębiorstwie mogą stanowić źródła zagrożeń. Przystąpienie do programu oraz działania wspierające z naszej strony są bezpłatne. Zapraszamy przetwórców do wprowadzenia programu w przedsiębiorstwach. Gdy podpiszecie zobowiązanie I wprowadzicie program Operation Clean Sweep®  środowisku  oraz Waszemu  przedsiębiorstwu przyniesie to korzyść.

ZOBOWIĄZANIE POMOŻE WZMOCNIĆ TWOJĄ FIRMĘ W OBSZARACH:

  • Wkład w ochronę jakości wody i przyrody
  • Zgodność z przepisami krajowymi
  • Zdrowie i program ochrony pracowników
  • Efektywność operacyjna
  • Oszczędności finansowe
  • Reputacja w społeczności

 

Zainteresownych prosimy o kontakt z biurem PZPTS: tel.603 626 656,   office@tworzywa.org.pl

 

 

Do pobrania