Formularz zgłoszeniowy na wydarzenie "Plastics Industry Meeting 2021"

Kiedy: 26.05.2021

Gdzie: połączenie zdalne

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane

Błędnie wypełnione pole

Błędnie wypełnione pole

Błędnie wypełnione pole

Błędnie wypełnione pole

Błędnie wypełnione pole

Błędnie wypełnione pole

Oświadczam, iż dane osobowe podałem/-am dobrowolnie, a przed wyrażeniem zgody zapoznałem/-am się z informacjami, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz klauzulą informacyjną PZPTS.

Administratorem danych osobowych (ADO) przetwarzanych w ramach organizacji Wydarzenia jest Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS) z siedzibą w Warszawie , ul. Zbyszka Cybulskiego 3 , tel.22 828 04 13 email : office@tworzywa.org.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy i usług oferowanych przez ADO za pomocą serwisu rejestracyjnego PZPTS na Wydarzenie.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji usług Organizatora za pomocą systemu PZPTS, polegającego na: rejestracji na Wydarzenie utworzone przez ADO, prawidłowej obsługi Wydarzenia, w tym przesyłania komunikatów dotyczących Wydarzenia w formie wiadomości e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych w celu rejestracji na Wydarzenie, w tym otrzymywaniu komunikatów dotyczących Wydarzenia w formie wiadomości e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Wydarzeniu. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: office@tworzywa.org.pl.

Dane osobowe będą przechowywane w serwisie Administratora przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Po ustaleniu celu przetwarzania t. j. dacie Wydarzenia dane zostaną usunięte z serwisu.